Csatár Péter / Pethő Gergely (szerk.):

Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok

 

 

A kortárs elméleti nyelvészet az utóbbi időben egyre nagyobb érdeklődéssel fordul az adatokkal kapcsolatos problémák felé, és vet fel az adatok sokféleségére, megbízhatóságára, funkciójára, relevanciájára vonatkozó kérdéseket. E problémák egy része a nyelvi intuíciót érinti, amely a nyelvészet egyes területein sokáig domináns adatforrásként szolgált.

    A Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok című F 42664 számú OTKA projekt 2006. június 24-én workshopot rendezett a nyelvi intuíciók és a szélesebb értelemben vett nyelvészeti adatprobléma témája iránt érdeklődő kutatóknak. Kötetünk részben az elhangzott előadások alapján készült tanulmányokból közöl válogatást, részben pedig felkért szakemberek írásait tartalmazza. A kötetben található írások többek között azt vizsgálják, milyen szerepet játszik a nyelvi intuíció a nyelvi jelenségek feldolgozásában és a nyelvi változás folyamatában. További tanulmányok pedig tudományelméleti perspektívából elemzik az adatoknak a nyelvészeti elméletalkotásban betöltött szerepét, illetve azokat a problémákat és kihívásokat járják körül, amelyek a nyelvi intuíciónak mint adatforrásnak a felhasználásából származnak.

 

Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007

ISSN 1787-3487

ISBN 978-963-473-033-0

 

Vissza a nyitólaphoz