Darai Zsuzsanna:

A kompozicionalitás három dimenziója

 

A kompozicionalitás alapgondolata az, hogy föl kell tételeznünk egy olyan univerzális elv létezését, amely a mondatokban szereplő ismert jelentésű szavakból létre tudja hozni a teljes mondat jelentését. Ez a gondolat a formális szemantika XX. század története során újabb és újabb dimenziókkal gazdagodott. A könyv három fő fejezete a kompozicionalitás elvének egy-egy dimenzióját állítja középpontjába.

          Az első fő fejezet Frege kompozicionalitás-felfogását elemzi. Frege szemantikájában a kompozicionalitás a természetes nyelvi szinten ható elv, és ebben az értelemben egydimenziósnak tekinthető. A második fejezet azt mutatja be, hogy Montague kompozicionalitás-felfogásában egy újabb dimenzió jelenik meg: az elv érvényesülésének köre kiterjed a logikai kompo­zi­cio­na­li­tásra is. A harmadik fejezet kitér arra, hogy noha a diskurzusreprezentációs szemantika (DRT) eredendően nem kompozicionális rendszer, az újabb szakirodalom tanúsága szerint legalább részlegesen alkalmassá tehető bizonyos, a kompozicionalitással öszefüggő problémák kezelésére. Az új, kompozicionalitáson alapuló dinamikus rendszereknek – eltérően Frege és Montague szemantikájától – képesnek kell lenniük arra, hogy a mondatok határait ignoráló természetes nyelvi viszonyokat is magyarázni tudják formális nyelvi szinten. Ez a képesség tekinthető a kompozicionalitás harmadik dimenziójának.

            Végül a könyv egy olyan kitekintéssel zárul, amely felvázolja a kompozicionalitás elvének további – informális – kiterjesztései lehetőségeit.

 

Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005

ISSN 1787-3487

ISBN 963 472 915 0

 

Vissza a nyitólaphoz