Kertész András / Rákosi Csilla:

Adatok és plauzibilis érvelés a nyelvészetben

 

 

 

Az, hogy milyen adatok számítanak evidenciának, a nyelvtudomány egyik leglényegesebb problémája, mely közvetlenül és érzékenyen érinti a tudományág alapjait. Az egyes – egymással versengő, de olykor együttműködésre is hajlandó, bonyolult hálót alkotó – nyelvészeti elméletek működőképességének megítélése jelentős mértékben azon múlik, hogy milyen adatok fogadhatók el a hipotéziseiket alátámasztó vagy cáfoló evidenciaként.   A könyv e problémához kíván egy eddig nem vizsgált, ugyanakkor szubsztanciális szempontból hozzászólni. Abból a felismerésből indul ki, hogy szoros, de jórészt ismeretlen összefüggés áll fenn egyfelől az adatok szerkezete és a nyelvészeti elméletekben betöltött funkciói, másfelől az utóbbiak argumentációs szerkezete között. Ezért a könyv célja, hogy a nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének feltárása révén eredeti és a jelenlegi szakirodalomban javasoltaknál hatékonyabb megoldást nyújtson a nyel­vé­szeti adatok és evidencia problémájára.

 

Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008

ISSN 1787-3487

ISBN 979-963-473-257-0

 

Vissza a nyitólaphoz