Publikációk

 

2005

 

Darai Zs.: A kompozicionalitás három dimenziója. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005, 176 pp. 

 

Darai Zs.: A természetes nyelvi szinten ható kompozicionalitás elve Frege szemantikájában. 1. rész. Argumentum 1 (2005), 88-114.

 

Kertész, A., Rákosi, Cs: Plausible vs. fehlerhafte Schlüsse in der kognitiv-semantischen Theoriebildung. Eine Fallstudie. Argumentum 1 (2005), 26-61.

 

Rákosi Cs.: Nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének elemzése. PhD értekezés. Debrecen Egyetem, 2005.

 

Rákosi Cs.: Nyelvészet és argumentációelmélet. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005, 192 pp.

 

Rákosi Cs.: A generatív szintaxis standard elméletének argumentációs szerkezete. 1. rész. Argumentum 1 (2005), 62-87.

 

Rákosi, Cs.:  The A over A principle and the argumentation structure of the standard theory of generative syntax. Part 1. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 15 (2005), 63-96.

 

Rákosi, Cs.:  The A over A principle and the argumentation structure of the standard theory of generative syntax. Part 2. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 15 (2005), 189-231. 

 

 

2006

 

Darai Zs.: A természetes nyelvi szinten ható kompozicionalitás elve Frege szemantikájában. 2. rész. Argumentum 2 (2006), 48-66.

 

Iványi, Zs., Kertész, A., Marinecz, K. & Máté, N.: Social Categorization and the Grammar-Pragmatics Relation. An Analysis of Hungarian Data. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 16 (2006), 111-157.

 

Kertész, A., Rákosi, Cs.: Überlegungen zu einem heuristischen Modell von Fehlschlüssen. In: Horváth, G. & Bombitz, A. (Hrsg.) : "Die Wege und die Begegnungen". Festschrift für Károly Csúri zum 60. Geburtstag. Budapest: Gondolat, 2006., 40-54.

 

Kertész A. & Rákosi Cs.: Ciklikus és prizmatikus érvelés Lakoff és Johnson fogalmi metaforaelméletében. In: Vass. L. (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szeged: JGYTF kiadó, 2006, 186-191.

 

Kertész, A. & Rákosi, Cs.: Inconsistency and Plausible Reasoning in an Analysis of German Affricates. A Case Study in the Philosophy of Linguistics. Language Sciences 28 (2006), 386-423.

 

Rákosi Cs.: A generatív szintaxis standard elméletének argumentációs szerkezete. 2. rész. Argumentum 2 (2006), 17-47.

 

 

2007

 

Kertész A. & Rákosi, Cs.: Adatok, evidencia és plauzibilis érvelés a nyelvészetben. In: Csatár, P. & Pethő, G. (szerk.): Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, 49-94.

 

Kertész A. & Rákosi, Cs.:  Adatok és körben forgó érvelés a fogalmi metaforaelméletben. In: Csatár, P. & Pethő, G. (szerk.): Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó 2007, 95-129.

 

 

2008

 

Kertész, A.& Rákosi, Cs.: Conservatism vs. Innovation in the (Un)grammaticality Debate. In: Kertész, A. & Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 2008, 61-84.

 

Kertész. A .& Rákosi, Cs.: Conservatism vs. Innovation in the Debate on Data in Generative Grammar. In: Kertész, A. & Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 2008, 85-118.

 

Kertész, A. & Rákosi, Cs.: On the metascientific representation of inconsistency in linguistic theories. In: Heusden, B. van & Wildgen, W. (eds.): Meta-representation, self-organization and art. Frankfurt am Main etc.: Lang, 2008 (sajtó alatt).

 

Kertész A. & Rákosi Cs.: Adatok és plauzibilis érvelés a nyelvészetben. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008, 264 pp.

 

Kertész, A. & Rákosi, Cs.: Data, Evidence and Plausible Argumentation in Linguistics (megjelenés előtt).

 

Vissza a nyitólaphoz