Bemutatkozás

A tudomány finanszírozásának jelenlegi preferenciái köztudottan a piacorientált  kutatást helyezik előtérbe, ezért nem kedveznek a közvetlenül nem kommercializálható diszciplínáknak és veszélyeztetik az alapkutatások értékeit. A DE Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközpontja 2006. július 1-től azzal a céllal jött létre, hogy hozzájáruljon ezen folyamat ellensúlyozásához. Elsődleges feladata a nyelvtudomány és a filozófia hagyományos értékeinek védelme, hangsúlyozva azok folytonosságát a korszerű alapkutatásokkal. Olyan regionális centrumként  működik, amely interdiszciplináris projektekbe integrálja az egye­te­men belüli, a régió egyes felsőoktatási intézményeihez fűződő, és a nemzetközi szakmai együttműködéseket.

Vissza a nyitólaphoz