Éves konferenciák

 

 

A Nyelvelmélet, adat és nyelvi evidencia

c. konferencia anyaga

Pécs, 2007. november 16.

  

I.         Az egyetemközi kutatócsoport tevékenységének bemutatása

Kertész András, Debrecen: Az MTA Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoportja – célok és eredmények

Komlósi László, Pécs: A Pécsi Munkacsoport – célok és eredmények

Németh T. Enikő, Szeged: A Szegedi Munkacsoport – célok és eredmények

 

II.        Tudományos előadások

Kertész András & Rákosi Csilla: Az evidencia problémája a nyelvészetben: tendenciák és perspektívák  

Nagy Katalin: Adatok és evidencia egy történeti pragmatikai kutatásban

Simonffy Zsuzsanna: Szemantika és megfigyelés: az interpretációtól a nyelvi jelentésig

Pólya Tamás: Nyelvi és nem-nyelvi evidencia a mentális állapotok tulajdonításának vizsgálatában

Tarnay László: A vizuális/verbális interface szerepe a vizuális argumentációban

Komlósi László Imre: Miről tanúskodik a „tényellenes érvelési mód”?

 

 

 

Az Adat, evidencia és plauzibilis érvelés a nyelvészetben

c. konferencia anyaga

Debrecen, 2008. november 28.

 

I. rész: A metaelméleti keret bemutatása

Kertész András és Rákosi Csilla: A p-modell: Adat, evidencia és plauzibilis érvelés a nyelvészetben

Mihálydeák Tamás: Korreferátum Kertész András és Rákosi Csilla p-modelljéhez

Vecsey Zoltán: Korreferátum Kertész András és Rákosi Csilla p-modelljéhez

 

II. rész: A metaelméleti keret alkalmazásai

Szegedi Munkacsoport

Bibok Károly: A szintaktikai alternációt magyarázó elképzelések plauzibilitása

Németh T. Enikő: Implicit alanyi argumentumok az adatok tükrében

Nagy C. Katalin: Módszerek és érvelés a történeti pragmatikában

 

Pécsi Munkacsoport

Simonffy Zsuzsanna: A lexikális jelentés topikus szerkezete szóösszetételekben

Komlósi László: A jelentés pragmatikai meghatározói mint a nyelvi inferencia evidenciája az elliptikus,

                             „mondatszint-alatti” megnyilatkozások jelentés-mechanizmusai

 

Debreceni Munkacsoport

Agyagási Klára: A jövevényszó mint nyelvtörténeti adat

Csatár Péter: Konvergáló evidenciatípusok a fogalmi metaforaelméletekben

Bódog Alexa: Aszimmetrikus analógiák a nyelvészeti elméletalkotásban – a stimulus szegénységére vonatkozó argumentum esete

 

Vissza a nyitólaphoz