Projekt:

OTKA K 77823

(2009. 09. 01. - 2013. 08. 31.)
Kertész A; Rákosi Cs: Data and evidence in linguistics: A plausible argumentation model, Cambridge University Press, Cambridge, p. 312, 2012.
Kertész A; Rákosi Cs (eds.): The evidential basis of linguistic argumentation, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014.
Kertész A; Rákosi Cs: Introduction: The state of the art and the structure of the book, Kertész A; Rákosi Cs (eds): The evidential basis of linguistic argumentation. Amsterdam; Philadelphia: 1-12, 2014.
Kertész A; Rákosi Cs: The p-model of data and evidence in linguistics, Kertész A; Rákosi Cs (eds): The evidential basis of linguistic argumentation. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 15-48, 2014.
Kertész A; Rákosi Cs: Thought experiments and real experiments as converging data sources in pragmatics, Kertész A; Rákosi Cs (eds): The evidential basis of linguistic argumentation. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 221-270, 2014.
Rákosi Cs: Data and the resolution of inconsistency in Optimality Theory, Kertész A; Rákosi Cs (eds): The evidential basis of linguistic argumentation. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 271-308, 2014.
Kertész A; Rákosi Cs: Conclusions, Kertész A; Rákosi Cs (eds): The evidential basis of linguistic argumentation. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 309-314, 2014.
Kertész A; Rákosi Cs: Paraconsistency and plausible argumentation in generative grammar: A case study, Journal Of Logic, Language, and Information 22 (2): 195-230, 2013.
Kertész A: The ‚Galilean style in science‘ and the inconsistency of linguistic theorising, Foundations of Science 17: 91-108, 2012.
Kertész A; Kiefer F: From Thought Experiments to Real Experiments in Pragmatics,
Capone A; Lo Piparo F; Carapezza M (eds.): Perspectives on Pragmatics and Philosophy. Berlin; Heidelberg; New York: Springer Verlag, 53-86, 2013.
Kertész A: From ‘scientific revolution’ to ‘unscientific revolution’. An analysis of approaches to the history of generative linguistics, Language Sciences 32: 507-527, 2010.
Kertész A: Two notions of ‘research program’ and the historiography of generative linguistics, Historiographia Linguistica 37: 165-191, 2010.
Csatár P: Data structure in cognitive metaphor research, Frankfurt a. M.: Peter Lang 2014 (sajtó alatt).
Csatár P: Hybrid theories in contemporary cognitive metaphor research, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 24, 2014 (sajtó alatt).
Rákosi Cs: Inconsistency in two approaches to German affricates. Part I, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 24(1), 2014 (sajtó alatt).
Rákosi Cs: Inconsistency in two approaches to German affricates. Part II, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 24(2), 2014 (sajtó alatt).
Kertész A: Inconsistency and the dilemma of intuitionistic research in generative syntax, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 22: 157-174, 2012.
Rákosi Cs: On current views on exceptions in linguistics, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 22: 177-193, 2012.
Kertész A: Die Parakonsistenz deutscher Grammatiken, Grucza, F. (szerk.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 173-178, 2012.
Darai Zs; Rákosi Cs: Die Behandlung von Inkonsistenz in der Optimalitätstheorie, Argumentum 7: 203-226, 2011.
Kertész A: Strategien zur Abgrenzung von Konsistenz, Parakonsistenz und Inkonsistenz in deutschen Grammatiken, pp. 200-215 in Brdar-Szabó R, Péteri A, Rada RV, Uzonyi P (Hrsg.). Deutsch – grenzenlos. ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2012.
Kertész A: Az episztemológiai tolerancia elve az elméleti nyelvészetben, Magyar Nyelv CVII, 129-147, 2011.
Kertész A: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. I. rész, Magyar Nyelv CV: 385-401, 2009.
Kertész A: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. II. rész, Magyar Nyelv CVI: 24-34, 2010.
Kertész A: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. III. rész, Magyar Nyelv CVI: 145-156, 2010.
Kertész A: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. IV. rész, Magyar Nyelv CVI: 257-269, 2010.
Kertész A; Rákosi Cs: Az adattípusok integrációjának tudománymódszertani problémái az elméleti nyelvészetben, Kugler N; Laczkó K; Tátrai Sz. (szerk.): A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 63-74, 2013.
Kertész A; Rákosi Cs: Konstruktív ellentmondások a generatív szintaxisban, pp. 299-318 in Iványi Zs; Pethő G (szerk.). A szaván fogott gondolat. I. kötet. Printart-Press, Debrecen, 2011.
Csatár P.; Majoros K.: Sejtmetaforák adatolása és vizsgálata. Megjegyzések a metaforák tudományos tudásátadásban játszott szerepéhez, pp. 281-298, in Iványi Zs.; Pethő G. (szerk.): A szaván fogott gondolat. I. kötet, Printart Press, Debrecen, 2011.Kutatási téma


Vissza a nyitólaphoz